Prof. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez, Retina Hastalıkları ve Retina Cerrahisi - İzmir Göz Doktoru
Prof. Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez, Retina Hastalıkları ve Retina Cerrahisi - İzmir Göz Doktoru

PROF. DR.
FEHMİ CEM
KÜÇÜKERDÖNMEZ

Profesör Doktor Fehmi Cem Küçükerdönmez, 1975 Uşak doğumlu olup, İlk ve Orta Öğrenimini bu şehirde tamamlamış; ancak 1983-86 tarihleri arasında Almanya’nın Moosburg kentinde öğrenim görmüştür. Lise öğrenimini Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında tıp doktoru olarak mezun olmuştur.

İhtisas eğitimini 1999-2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları bölümünde tamamlayarak göz hekimi ünvanı kazanmıştır. Aynı üniversitede 2012 yılına kadar görev yapmış olup, 2010’da doçentlik ünvanı almıştır. 2012-2016 yılları arasında İzmir Üniversitesi Medicalpark Hastanesi Göz Bölüm Başkanlığı görevi yapmış, 2015 yılında profesörlük ünvanı almıştır.

Tanınmış uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlarca (International Council of Ophthalmology (ICO)/International Federation of Ophthalmological Societies (IFOS) – Fellowship, 2005; Tübitak BİDEB 2225 Almanya DFG burs programı, 2011; German Academy Exchange Service, DAAD, 2015) verilen bilimsel destek programları çerçevesinde Almanya Tübingen Üniversitesi Göz Bölümü, Retina departmanında 2005-2006; 2012-2013 ve 2015 yıllarında bilimsel çalışmalar yapmış ve tıbbi ve cerrahi retina birimlerinde görev yapmıştır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan “European Board of Ophthalmology” diplomasını 2013 yılında almış ve “Fellow of European Board of Ophthalmology-FEBO” ünvanı kazanmıştır. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi (2014), TOD Tıbbi Retina Birimi (2014) ve American Society of Retinal Surgeons (ASRS, 2014) aktif üyesidir.

Özel öğreti ve araştırma alanları katarakt, retina hastalıkları ve cerrahisi ve pterjiyum cerrahisidir. Sözkonusu alanlarda 5000’in üzerinde cerrahi vaka deneyimi mevcuttur. Uluslararası bilimsel indekslere giren 43 adet bilimsel makalesi yayınlanmış olup, bu makalelere 200’e yakın atıf yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce saygın oftalmoloji kitaplarında bölüm yazarlığı ve çevirileri yapmıştır. Ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılara çok sayıda sözlü ve poster sunumu, kurs eğitmenliği ve panel konuşmacısı olarak katılmıştır. Almanca ve İngilizce bilen Prof.Dr. Fehmi Cem Küçükerdönmez, evli ve iki çocuk babasıdır.